Opublikowano

Po co w przemyśle siłowniki Parker Origa ?

Siłownik Parker Origa definiuje się jako urządzenie, które przekształca energię w ruch. Jego źródłem energii jest zwykle prąd elektryczny, ciśnienie płynu hydraulicznego lub ciśnienie pneumatyczne i zamienia tę energię w ruch. Lniowe siłowniki Parker Origa przekształcają ruch obrotowy w ruch liniowy, w przeciwieństwie do ruchu kołowego konwencjonalnego silnika elektrycznego. Ułatwia to regulację, przechylanie, podnoszenie, pchanie i ciągnięcie dużych ciężarów po prostu przez naciśnięcie przycisku. Siłowniki liniowe są stosowane w miejscach, w których wymagany jest ruch liniowy, takich jak obrabiarki i maszyny przemysłowe, dyski komputerów, drukarek oraz zawory i przepustnice. Liniowe siłowniki elektryczne są wyposażone w potencjometr i działają jak siłownik sprzężenia zwrotnego. Istnieje kilka rodzajów siłowników liniowych. Obejmują one mechaniczne siłowniki liniowe, pneumatyczne i elektryczne siłowniki liniowe. Elektryczne siłowniki liniowe są najbardziej preferowanym wyborem ze względu na ich wiele zalet.

Niektóre z korzyści obejmują:
– Łatwo jest poprowadzić prąd przez siłowniki, ponieważ zastosowane okablowanie jest łatwiejsze i tańsze. Są energooszczędne. Łatwo jest kontrolować źródło zasilania. Można je przeprogramować lub skonfigurować do obsługi wielu aplikacji. Siłowniki Parker Origa zapewniają dokładną kontrolę przyspieszenia, prędkości, położenia i momentu obrotowego. Ze względu na te wiele zalet elektryczne siłowniki liniowe są najczęściej stosowaną formą systemu sterowania ruchem liniowym.
– siłowniki Parker Origa mają cztery podstawowe zastosowania, które określają ich potencjalne zastosowanie. Elektryczne siłowniki Parker Origa są rozwiązaniem do wielokrotnego przenoszenia ładunków z jednego miejsca do drugiego w sposób stały i ciągły. Czasami powtarzany ruch liniowy wymaga harmonizacji kilku osi w celu ułatwienia skoordynowanych ruchów. Elektryczne siłowniki liniowe są najlepsze w powtarzalnych ruchach, które są ciągłe i spójne. Są również najlepsi w koordynowaniu kilku różnych ruchów jednocześnie.