Opublikowano

Spedycja międzynarodowa Warszawa i inne usługi transportowe

Usługa transportu „od drzwi do portu” obejmuje wszystkie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Ciebie adresu w kraju pochodzenia do portu morskiego w miejscu docelowym. Nie ma żadnych opłat transportowych, które nadawca musiałby uregulować, gdy spedytor którego specjalizacją jest spedycja międzynarodowa Warszawa odbierze ładunek.

Wszelkie lokalne opłaty za obsługę ładunku w miejscu przeznaczenia zostaną naliczone bezpośrednio odbiorcy, zanim ładunek będzie mógł zostać odebrany w magazynie spedytora. Usługa transportu „od drzwi do magazynu” obejmuje wszystkie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Ciebie adresu w kraju pochodzenia do magazynu spedytora w miejscu docelowym. Nie ma żadnych opłat transportowych, które nadawca musi uregulować, gdy spedytor odbiera ładunek, ani żadnych opłat transportowych, które odbiorca musi uregulować, gdy odbiera ładunek w magazynie spedytora którego zadaniem jest spedycja międzynarodowa Warszawa.

Może to mieć znaczenie na przykład, jeśli jesteś importerem z Warszawy kupującym swoje towary na warunkach EXW i chciałbyś samodzielnie odebrać ładunek z magazynu importowego spedytora. Usługa transportu „od drzwi do drzwi” obejmuje cały transport od drzwi wskazanych przez Ciebie adresów w kraju pochodzenia do drzwi wskazanych przez Ciebie adresów w kraju docelowym. Nadawca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat transportowych, gdy spedytor którego głownym zadaniem jest spedycja międzynarodowa Warszawa odbiera ładunek, ani żadnych dodatkowych opłat transportowych, które ponosi odbiorca, gdy spedytor dostarcza ładunek.