Opublikowano

Żłobki Białołęka rozpoczynają rekrutację

Jeśli chodzi o wybranie pierwszej instytucji, w której dziecko otrzyma wczesną edukację, Twoja decyzja będzie miała wpływ na kolejne lata. W Warszawie jest tak wiele do wyboru. Aby ułatwić ci życie, przeprowadzamy wywiady z kilkoma żłobkami w Warszawie na Białołęce w celu uzyskania wskazówek na temat pierwszego kroku Twojego dziecka.

Dyrektor żłobka Kajtusie, radzi rodzicom, aby zadali sobie kluczowe pytania. Po pierwsze, czy program nauczania opiera się na wczesnych badaniach nad rozwojem dzieciństwa i czy pasuje do ich przekonań i celów. Czy jest to kompleksowy program nauczania, który określa podstawowe informacje i wskazówki dotyczące wdrażania programu, czy też ramy umożliwiające nauczycielom / koordynatorom tworzenie programu nauczania? Czy istnieją dowody skuteczności programu nauczania, jeśli są odpowiednio wdrażane? Czy dostępne są zasoby wspierające personel w realizacji programu nauczania?
Oprócz materiałów programowych rodzice powinni również zwracać szczególną uwagę na promowane przez siebie wartości i związane z nimi działania. Podczas gdy niektóre żłobki Białołęka będą się koncentrować na uczeniu się w oparciu o zabawę, inne mogą wybrać bardziej strukturalne podejście – i oba będą miały ten sam program nauczania.

Środowisko.
Większość rodziców szuka środowiska, w którym ich dzieci mogłyby czuć się swobodnie, ale co stanowi dobre warunki jakie mają żłobki Białołęka? Środowiska żłobków powinny być zachęcające, sprzyjające włączeniu społecznemu, przyjazne dla dzieci, dostępne i wymagające, z działaniami edukacyjnymi, które umożliwią dzieciom wybranie nauki. Nie trzeba dodawać, że powinni przestrzegać wysokich protokołów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Centra powinny mieć obszary pozwalające na zabawę wewnątrz i na zewnątrz, a także takie, które wspierają różne dziedziny rozwoju. Na przykład biblioteka, siłownia, odgrywanie ról i kąciki sensoryczne.

W programie nauczania Montessori, takim jak stosują żłobki Białołęka, jest podzielona na pięć określonych obszarów do nauki, a sprzęt znajduje się na półkach niskiego poziomu, dzięki czemu jest łatwo dostępny dla dzieci. W każdej klasie znajduje się kącik do czytania i sztaluga, które zachęcają do niezależności.
Klasa nie powinna być zbyt zajęta ani zagracona, ponieważ może być rozpraszająca dla dzieci i powinna być wystarczająca przestrzeń do swobodnego przepływu ruchu. Ważne jest, aby sprawdzić rozmiary klas i stosunek dorosłych do dzieci, z jasnymi wytycznymi dostępnymi w Ministerstwie, aby to prowadzić . Środowisko przedszkola powinno być bezpieczne, ciepłe, przyjazne i stymulujące, nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców.