Opublikowano

Przewóz chorych Gdańsk, a rola pielęgniarki ze szpitala

Wewnątrzszpitalny przewóz chorych Gdańsk nazywany jest przewożeniem pacjentów do szpitala w celach diagnostycznych lub terapeutycznych lub przekazaniem ich do wyspecjalizowanych jednostek szpitala. Zwykle wiąże się to z przeniesieniem pacjenta z obszaru szpitala, takiego jak oddział intensywnej terapii (OIOM), oddział ratunkowy (SOR), oddział sali operacyjnej do miejsc, w których pacjenci mogą nie być objęci taką samą intensywną opieką. Ograniczenie przewozu chorych Gdańsk lub zmiana opieki i sam ruch mogą stać się dla pacjentów w stanie krytycznym przyczyną poważnych powikłań i zagrozić ich zdrowiu.

W ostatnich latach przewóz chorych Gdańsk był szeroko badany i opisywany w literaturze jako procedury ryzykowne, zwłaszcza dla pacjentów w stanie krytycznym. Wiążą się one ze zwiększoną częstością powikłań zagrażających życiu, zachorowalności i śmiertelności, szczególnie u pacjentów transportowanych poza OIT.

Na przykład pielęgniarka sprawująca opiekę na oddziale radiologii musi ułatwić wykonanie wymaganych badań diagnostycznych, a jednocześnie zapewnić nadzór niezbędny do wykrycia zmian fizjologicznych sygnalizujących potrzebę interwencji. Pielęgniarki pracujące na OIT muszą zapewnić wysokiej jakości opiekę pielęgniarską, stały monitoring i przygotować pacjenta w stanie krytycznym do transportu poza bezpieczne otoczenie. Pielęgniarki pracujące w zespole prowadzącym przewóz chorych Gdańsk powinny zapewnić jakościową, ciągłą opiekę zdrowotną i czujność na wystąpienie komplikacji podczas transportu. Dodatkowo, jako członkowie oddziałów klinicznych w szpitalu, odpowiadają również za przygotowanie i stabilizację pacjenta przed wysłaniem do transportu oraz po przyjęciu pacjenta na oddział docelowy. Dlatego też przejęcia tych obowiązków powinny podjąć się odpowiednio wyszkolone pielęgniarki i inny personel, ponieważ jak twierdzi się, krytycznie chorzy pacjenci, przygotowani i pod opieką nieodpowiedniego personelu, stanowią niebezpieczne połączenie.