Opublikowano

Dochodzenie odszkodowań z kancelarią Meditor

Jak wygląda proces o dochodzenie odszkodowań? Początkowo proces dochodzenie odszkodowań po wypadkach samochodowych może wydawać się zniechęcający. Jako kancelaria Meditor mamy jednak duże doświadczenie w tym zakresie roszczeń związanych z wypadkami drogowymi i przeprowadzimy Cię przez początkowe etapy. Robiliśmy to już wiele razy, właściwie codziennie, a nasi prawnicy rozumiejący system prawny zapewnią profesjonalną obsługę Twojej sprawy.

Jeśli po omówieniu obrażeń odniesionych w wyniku wypadku samochodowego stwierdzimy, że masz dobre roszczenie o odszkodowanie z tytułu wypadku samochodowego i rozpatrzymy twoje roszczenie w drodze umowy o braku wygranej, nie należy podejmować szeregu działań. Po pierwsze, jako kancelaria Meditor, zajmująca się dochodzeniem odszkodowań, zorganizujemy bezpłatne badanie lekarskie w Twojej okolicy w celu oceny ciężkości obrażeń i szacowanego czasu powrotu do zdrowia. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie uzyskać wczesne częściowe odszkodowanie w celu pokrycia natychmiastowych kosztów, takich jak fizjoterapia, jeśli jest to wymagane – które można również zorganizować w placówkach w Twojej okolicy.

Proces gromadzenia dowodów jest równie istotny, będzie on obejmował pełne sprawozdanie z wypadku samochodowego, kiedy to się wydarzyło, gdzie miało miejsce i dlaczego. Pomagamy również w gromadzeniu zdjęć i zeznań świadków, o ile ma to zastosowanie, które wraz z twoją dokumentacją medyczną będą stanowić rdzeń kręgowy dowodów, gdy staramy się udowodnić zaniedbanie. Zdecydowana większość spraw typu dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku samochodowego zostanie rozstrzygnięta na drodze pozasądowej, jeżeli istnieją mocne dowody świadczące o zaniedbaniu i odpowiedzialności.

Jeżeli pozwany wnosi o zawarcie ugody pozasądowej, jako kancelaria Meditor omówimy z ich przedstawicielami odpowiednie porozumienie o odszkodowaniu. W przypadku zakwestionowania zaniedbania lub być może zaniedbania dzielone z innymi stronami, Twoja sprawa trafi do sądu.