Opublikowano

Agroturystyka Gołubie Pod Ptasią Góra – miejsce idealne na wakacje

Agroturystykę Gołubie badano na różne sposoby i w różnych kontekstach. Można jednak argumentować, że badania nie zapewniły jeszcze jasnego i podstawowego zrozumienia cech leżących u podstaw i definiujących agroturystykę. W artykule zaproponowano oryginalną typologię definiowania agroturystyki poprzez identyfikację kluczowych cech, które są obecnie używane do definiowania agroturystyki w literaturze i uporządkowanie ich w przejrzyste i ustrukturyzowane ramy. Po raz pierwszy typologia agroturystyki Gołubie wyjaśnia i klasyfikuje istniejące w literaturze definicje agroturystyki. W związku z tym oferuje kompleksowe ramy, które można wykorzystać jako podstawę do bardziej świadomej debaty i dyskusji oraz do przyszłych badań empirycznych. Agroturystyka Gołubie może pomóc utrzymać ziemie w aktywnym rolnictwie i utrzymać się rolników poprzez generowanie dodatkowego dochodu. Ochrona terenów rolniczych a aktywna produkcja rolna jest ważna dla gospodarek krajów lokalnym, regionalnym i stanowym na poziomie krajowym.

Rolnictwo, czyli agroturystyka Gołubie to liczba jednej branży na Kaszubach, która generuje wpływ na naszą firmę o wartości 50 miliardów dolarów gospodarka państwowa i zapewniająca jedno na siedem miejsc pracy. Według badań najnowsze dane obejmujący 25-letni okres między 1982 a 2007 rokiem ujawnia to więcej stracono ponad 23 miliony akrów ziemi rolnej rozwój – obszar wielkości Indiany. Kaszuby straciły 728,700 hektarów gruntów rolnych do zagospodarowania w tym czasie, a przecież mogła by tam powstać przynosząca znaczne zyski agroturystyka Gołubie.