Opublikowano

Księga główna prowadzona przez biuro rachunkowe Białołęka

Księga główna prowadzona przez biuro rachunkowe Białołęka słusznie nazywana jest centralną częścią cyklu rozliczeniowego. W końcu system księgowy i sprawozdania finansowe firmy „dotyczą” rachunków firmy – ich sald i historii transakcji. Księga stanowi wiarygodne źródło tych informacji dla wszystkich kont. W tej sekcji opisano ponadto rolę księgi na kilku etapach cyklu rozliczeniowego wykonywanego przez biuro rachunkowe Białołęka.

Przytłaczająca większość firm i organizacji na całym świecie stosuje to podejście. Po pierwsze, dochodzi do różnego rodzaju transakcji biznesowych, które muszą ostatecznie wpłynąć na rachunki firmy. Zarabianie, ponoszenie kosztów i wiele innych działań transakcyjnych to pierwszy krok w cyklu księgowym. Po drugie, transakcje zwykle wchodzą do systemu księgowego jako zapisy księgowe – drugi krok w cyklu. Arkusz rejestruje wpisy transakcji chronologicznie, to znaczy w kolejności ich występowania. Po trzecie, zapisy księgowe są przenoszone (księgowane) do księgi przez biuro rachunkowe Białołęka. Księga organizuje transakcje według konta, aby wyświetlić historię transakcji i bieżące saldo każdego konta. Po czwarte, tuż przed końcem okresu sprawozdawczego księgowi korzystają z sald kont i historii transakcji, aby utworzyć saldo próbne.

Głównym celem tego etapu cyklu jest sprawdzenie dokładności rachunków w księdze rachunkowej według salda próbnego. Saldo próbne powinno wykazać, że łączne obciążenia są równe sumie kredytów na wszystkich kontach. W tym czasie biura rachunkowe Białołęka wykonują również inne rodzaje kontroli błędów, w razie potrzeby dokonując korekt i dostosowań. Po piąte, firma z Białołęki kończy cykl publikując sprawozdania finansowe (sprawozdania finansowe). Rachunek zysków i strat, bilans i inne wyciągi zasadniczo składają się z sald i historii rachunków za właśnie kończący się okres.